Graving

Graving

Har du en tomt som skal opparbeides som område for bygging, vei eller parkeringsplass? Skal det legges ned rør for vann og kloakk? Trenger du å drenere bort tilsiv fra området rundt huset? Ådneram Maskin AS tilbyr grunn- og terrengarbeid. Vår styrke er at vi kjenner de lokale forholdene i Sirdal, har en god maskinpark, og jobber over hele kommunen. Vi har små maskiner som lar oss komme til på områder med vanskelig adkomst, og større gravemaskiner som lar oss jobbe effektivt på store arealer.

KONTAKT OSS

Adresse: 4443 Tjørholm
E-post: maskin@aadneram.no
Tlf: +47 38 37 10 00
Mobil Aadne: +47 418 44 000