Tjenester

Våre tjenester

 • Graving
 • Sprenging
 • Påkobling av vann og avløp
 • Veivedlikehold
 • Transport
 • Snørydding
 • Oppdrag innen jordbruket

Vi selger

 • Drens
 • Rør
 • VA-deler
 • Singel og grus
 • Ved
 • Kalk
 • Skjellsand

Vi leier ut

 • Minigraver
 • Vibroplate
 • Spredevogn for kalking

Tjenester

Ådneram Maskin AS har som mål å være et fornuftig valg. Sikkerhet, kvalitet, allsidig og fleksibel er stikkord vi ønsker kunder skal forbinde med oss. Vi prioriterer å lytte til kunden, og sammen finne en løsning som er i tråd med kundens ønsker. Positive ansatte og fornuftige priser er også noe vi streber etter. Ådneram Maskin AS tar på seg entreprenøransvar i de tilfellene hvor vi leier inn eksterne håndverkere.

Vare ansatte har lang erfaring i bransjen. Vi tilbyr tjenester som opparbeiding av bolig- og hyttetomter, grunnarbeid til påbygg, vei, parkeringsplasser, påkobling av VA, transport, masser, veivedlikehold, brøyting, salg av ved og leiekjøring for jordbruket m.m.  Vi er selvfølgelig behjelpelige med søknader som skal sendes til kommunen, i forbindelse med ulike tiltak og oppdrag. Om det er noe du savner i listene under, er det bare å ta kontakt for å høre om vi kan være til hjelp med det du vil ha utført. Vi forsøker å være fleksible ved hastesaker, men ber om å bli kontaktet i god tid på forhånd ved rutinemessige og forutsette oppgaver.