Påkobling av vann og avløp

Påkobling av vann og avløp

Vi utfører grunn- og terrengarbeid ved påkobling til vann og kloakk. Vi har valgt å bruke prinsippet «grunne grøfter» i utstrakt grad. Dette reduserer terrenginngrep, og man oppnår ofte å unngå sprenging. Pumpestasjoner, rør, utstyr til påkobling forhandles. Se Rørsystemer.no for mer informasjon om dette. Vi er selvfølgelig behjelpelige med søknader til kommunen ved oppkobling til vann og sanitæranlegg.

KONTAKT OSS

Adresse: 4443 Tjørholm
E-post: maskin@aadneram.no
Tlf: +47 38 37 10 00
Mobil Aadne: +47 418 44 000